PL  |  EN
Zaloguj / Zarejestruj Dla usługodawców

Wyszukaj Usługodawcę

Wyszukaj po dacie:
Działalność nierejestrowa a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Działalność nierejestrowa a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Pisałam już kiedyś, że jeśli dopiero zaczynacie działalność, że jeśli chcecie spróbować, czy Wasza działalność jest opłacalna, czy znajdujcie klientów i czy w ogóle cała ta zabawa w mobilny biznes jest dla Was i w związku z tym nie chcecie jeszcze zakładać działalności to w zasadzie nie musicie. I tak, wciąż możecie działać legalnie.

Od ubiegłego roku istnieje coś takiego jak działalność nierejestrowana i OCZYWIŚCIE możecie skorzystać z tego rozwiązania. Pisałam Wam już o tym tu: https://kuuma.pl/blog/jak-prowadzic-mobilny-biznes-3-prowadzenie-dzialalnosci-bez-rejestracji-w-urzedzie

Problemem pozostaje posiadanie kasy fiskalnej…

TAK! Te z Was które chcą świadczyć usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie muszą posiadać kasę fiskalną i to już od pierwszej transakcji. I TAK, jest to możliwe (a w zasadzie KONIECZNE) także w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Jesteście gotowe na wykład z prawa? No to zapraszam. I postaram się to zrobić w jak najmniej nudnym, prawniczym tonie.

Prowadzenie działalności nierejestrowej pomimo, że nie pociąga za sobą konieczności odprowadzania składek na ZUS, wymaga wywiązywania się z obowiązków podatkowych. I chodzi tu tez o podatek VAT. Jak to możliwe? Otóż działalność nierejestrowana nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, ale spełnia spełnia definicję działalności gospodarczej zawartą w ustawie o podatku od towarów i usług.

Z tego względu, przedsiębiorca nierejestrowy, nawet prowadząc działalność bez rejestracji w CEIDG będzie uważany za podatnika VAT. 

Czy to znaczy że każdy kto prowadzi działalność nierejestrowaną płaci VAT?

No nie. W zasadzie większość nie płaci. Ustawa o podatku zwalnia bowiem od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. A zatem jeśli jednym z warunków prowadzenia działalności nierejestrowanej jest przychód należny nieprzekraczający w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku płaca minimalna wzrosła w stosunku do roku 2018 o 150 zł i tym samym wynosi obecnie 2250 zł), czyli 1125 zł miesięcznie, to w żadnym razie nie ma możliwości przekroczenia w roku podatkowym 200 tys zł (1125 x 12 = 13 500 zł).

W takim przypadku przedsiębiorca nierejestrowany prowadzi uproszczoną ewidencję sprzedaży. I jest zwolniony z podatku VAT.

I to w zasadzie mógłby być koniec tego postu, gdyby nie fakt istnienia przepisów o obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (czyli na przykład wykonanie makijażu na przysłowiowej Annie Nowak) są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepis ten nie zawiera wyłączeń. To z kolei oznacza, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej ciąży nie tylko na zarejestrowanych podatnikach VAT, lecz także na podatnikach VAT zwolnionych z jego płacenia oraz podatnikach niezarejestrowanych. Oznacza to więc, że na gruncie ustawy o VAT przedsiębiorca nierejestrowy będzie objęty obowiązkiem prowadzenia kasy fiskalnej, nawet w sytuacji, gdy nie płaci VATu z uwagi na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Żeby to bardziej skomplikować prowadzenie przez przedsiębiorcę nierejestrowego sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie oznacza automatycznego objęcia go obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Przepisy mówią, że przedsiębiorca nierejestrowy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej z uwagi na niski obrót.  Zwolnienie to przewiduje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym (…) jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Ponownie przypominam, że przedsiębiorca nierejestrowy nie może przekroczyć w żadnym z miesięcy przychodu  wysokości 1125 zł, a zatem  każdy zmieści się w granicy obrotów określonych w rozporządzeniu. A zatem oprócz zwolnienia podmiotowego z VAT, przedsiębiorców nierejestrowych obejmie także zwolnienie podmiotowe z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

No i super - pomyślisz. Jako prowadząca działalność nierejestrowaną jestem zwolniona i z VATu i z obowiązku posiadana kasy fiskalnej!!

No nie ☹

To zwolnienie nie dotyczy wszystkich

Rozporządzenie, o którym wspomniałam wymienia bowiem katalog czynności, w stosunku do których zwolnienie nie znajdzie zastosowania niezależnie od tego ile zarabiają.

I tak, ten katalog obejmuje także usługi kosmetyczne, kosmetologiczne i fryzjerskie.

W dodatku obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie oraz wydawania paragonów następuje już w stosunku do pierwszej sprzedaży.

Podsumowując:

 1. Jeżeli świadczysz usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie (tak manicure, pedicure i makijaże mieszczą się w kategorii tych usług) nie musisz zakładać działalności gospodarczej w tym sensie, że nie musisz jej w żaden sposób formalizować.
 2. Nie zgłaszasz nic do żadnego organu rejestrowanego.
 3. Tak, po prostu pakujesz kufer, czy w czym tam transportujesz swoje cudeńka i jedziesz do klientki.
 4. Niestety do kufra musisz zapakować kasę fiskalną. I to już od pierwszej sprzedaży, której dokonujesz (pierwszego makijażu, pierwszych paznokci, pierwszego manicure). I nie ważne jak mało zarobiłaś w poprzednim roku. Ani czy ten rok będzie do Ciebie łaskawszy…

No dobra powiesz, mus to mus. Ale skąd te kasę wziąć, jakie obowiązki się z tym wiążą? Kupię ją i  co dalej?

Już spieszę wyjaśnić…

Przejdziemy teraz razem przez procedurę zakupu i fiskalizacji kasy fiskalnej. To brzmi trochę strasznie, ale w rzeczywistości da się to ogarnąć w miarę sprawnie i na szczęście TYLKO RAZ!

Krok 1. Zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego

Jeszcze przed zakupem kasy fiskalnej udajemy się do właściwego urzędu skarbowego, by zgłosić zamiar jej zakupu i rozpoczęcia sprzedaży. Informujemy tam o dokładnej liczbie kas, które zakupimy, planowanym miejscu ich instalacji oraz o dacie rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

A co mam tam napisać, jeśli kasa będzie przenośna? – zapytasz.

I słusznie. No więc zgłaszanie przenośnych kas rejestrujących następuje na zasadach ogólnych, z tą różnicą, że w zgłoszeniu zamiast miejsca instalacji kasy należy podać adres siedziby podatnika oraz wskazać, że zgłaszana kasa jest kasą przenośną.

Pierwszy krok za nami. Idziemy dalej.

Krok 2. Fiskalizacja kasy

Następnym krokiem jest fiskalizacja kasy, której to może dokonać tylko i wyłącznie uprawniony do tego serwis. Fiskalizacja jest czynnością jednorazową. Najlepiej ogarnąć to w serwisie w którym zamawiamy sprzęt.  

Po dokonaniu fiskalizacji obowiązkowo, w terminie 7dni, musisz zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym (ten sam obowiązek spoczywa na serwisancie, z którego usług skorzystałaś). Wówczas, otrzymasz unikalny numer identyfikacyjny, który po zakupie należy trwale nanieść  (żeby w trakcie użytkowania nie został zamazany) na naszą kasę fiskalną. W praktyce jest akceptowane naniesienie numeru na obudowę kasy flamastrem wodoodpornym. Dodatkowo należy dokonać wpisu w książce kasy.

Krok 3. Archiwizacja kopii paragonów fiskalnych

Sprzedaż się rozpoczęła, kasa funkcjonuje. Na tym jednak nie koniec obowiązków. Kolejnym obowiązkiem nałożonym na Ciebie jest konieczność przechowywania kopii każdego wydanego paragonu – przez 5 lat, licząc od końca roku obrotowego, w którym został on wydrukowany.

Czyli do kiedy? - zapytasz? No więc powiedzmy, że Ania jest mobilną kosmetyczką, jest mądra i nie chce kłopotów więc  posiada  kasę fiskalną. W 2018 roku złożyła deklarację roczną za 2017 rok. Do kiedy zobowiązana jest przechowywać dokumenty księgowe (w tym wszelkie raporty z kasy fiskalnej)? Dokumenty księgowe dotyczące 2017 roku Ania powinna przechowywać do końca 2023 roku.

Natomiast sposób archiwizacji może być dwojaki, w zależności od tego jaką kasę wybierzesz. Są dwa rodzaje: takie, które oferują papierowy sposób przechowywania danych i takie które oferują sposób elektroniczny. Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, to koszt zakupu kasy będzie niższy. Ale musisz pamiętać o wyższych kosztach eksploatacji – takie urządzenie posiada dwie rolki papieru (jedna na paragon, druga na jego kopię), a także zapewnić bezpieczne miejsce na przechowywanie papierowych dokumentów. W drugim przypadku urządzenie wystawia papierowy paragon jedynie dla klienta, a jego kopia zostaje zapisana na karcie pamięci SD lub microSD. Tutaj koszt zakupu kasy będzie wyższy,  ale taka kasa jest oszczędniejsza w eksploatacji i zapewnia większy komfort pracy dla użytkownika.

Krok 4. Raport dobowy i miesięczny

Każdy dzień pracy z kasą powinnaś zakończyć wydrukiem raportu dobowego. Należy go wystawić najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego. Jeśli jednak w ciągu dnia nie zarejestrowano żadnej sprzedaży, raportu za dany dzień nie musisz drukować. Raport fiskalny zawiera informacje o łącznej kwocie sprzedaży brutto, z podziałem na różne stawki VAT oraz wartość należnego podatku VAT.

Raport miesięczny należy wystawić po zakończeniu miesiąca, w którym odbywała się sprzedaż – najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca.

Krok 5. Obwiązkowe przeglądy techniczne

Aby kasa służyła Ci przez lata, należy regularnie wykonywać jej przeglądy techniczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda kasa fiskalna powinna, co minimum 2 lata, przejść obowiązkowy przegląd techniczny. Polega on na konserwacji urządzenia i wyeliminowaniu ewentualnych usterek. Przeglądu dokonuje Twój serwisant.

Krok 6. Przechowywanie książki serwisowej (Książki Kasy Rejestrującej)

Książka Serwisowa to swego rodzaju dokument tożsamości naszego urządzenia – zbiór informacji o kasie fiskalnej, wśród których znajdziemy: nazwę, model, numer fabryczny, numer unikatowy, numer ewidencyjny, a także producenta lub importera. Książka serwisowa powinna zawierać również informacje o przedsiębiorcy (czyli o Tobie) oraz obsługującym nas serwisie, wraz z listą operacji wykonanych na naszym urządzeniu fiskalnym.

Książkę Kasy Rejestrującej powinniśmy przechowywać przez cały okres używania kasy. Będzie przydatna dla serwisanta, ale może się również zdarzyć, że wglądu do niej zażąda urzędnik skarbowy. W przypadku braku dokumentacji, bądź błędnych wpisów, może zostać podważona prawidłowość prowadzenia sprzedaży. Dodatkowo, serwisant, który nie będzie miał dostępu do książki, ma prawo odmówić wykonania przeglądu technicznego kasy.

Podsumowując ten nie krótki wywód, kasa fiskalna dla kosmetyczki (fryzjera, makijażystki, manikiurzytski, pedikiurzystki itd.) jest obowiązkowa bez względu na limit obrotu, jeśli usługi świadczone są na rzecz osób prywatnych.

Mam nadzieję, że jeszcze oddychasz i nie masz kołatania przedsionków na myśl o tym co Cię czeka:)

Jeśli mylisz że Cię to przerośnie to masz racje – przerośnie Cię!

Jeśli uważasz że nie taki diabeł straszny i że dasz rade to też masz rację! Dasz radę!

A o tym czemu warto dać radę już w następnym artykule naszego KUUMOWEGO kącika porad prawnych. Jak zwykle za tydzień. W piątek !!

Przypominam też że w naszym KUUMOWYM kąciku porad prawnych ukazał się dotychczas jeszcze jeden artykuł, a mianowicie: Jak prowadzić mobilny biznes#3 Prowadzenie działalności bez rejestracji w urzędzie. Czyli krótko i zwięźle o tym, że możecie prowadzić swój mobilny biznes i nie musicie od razu zakładać działalności gospodarczej. Zapraszam do lektury, bo okazuje się, że nie taki diabeł straszny… jak go nasze wizażystki malują. Link:https://kuuma.pl/blog/jak-prowadzic-mobilny-biznes-3-prowadzenie-dzialalnosci-bez-rejestracji-w-urzedzie

 

 

 

 

 

Komentarze

 • Jola

  Jeszc jedno pytanie co jeśchciała bym ło założyć działalność nierejestrowaną, nie mobilną, przez internet w zakresie sprzedaży rękodzieła?

  Ocena komentarza: 0

  Zaloguj się by oceniać komentarze!

 • Jola

  Witam. Myślę o rozpoczęciu mobilnego salonu urody w zakresie leczenia blizn, odżywiania skóry i redukcji zmarszczek. Ze względu na małą aglomerację nie jestem pewna czy wogóle ktoś się znajdzie. Muszę złożyć w US wniosek i NIP dla nierejeestrowanej działalności? Muszę zakupić kasę i wystawiać faktury. Czy również rozliczam się raz w roku? A co z wirtualną kasą? Nie chcę emitować niepotrzebnych kosztów zakupu sprzętów. Słyszałam zeitnieją wirtualne kasy? Czy ich rejestracja jest taka sama? Co wówczas zrobić gdybym chciała zainstalować taką kasę na telefonie? Czy to możliwe i jakie są koszty? W jakim zakresie mogę się ewentualnie przekształcić wykonując inną nierejestrowaną działalność i czy wogóle mogę to zrobić? Skoro taki mobilny biznes to też działalność mimo że bez rejestracji. Czy muszę czekać 60 miesięcy?

  Ocena komentarza: 0

  Zaloguj się by oceniać komentarze!

Zaloguj się by dodawać komentarze!

Zaloguj się by ocenić wpis